Hoppa till innehåll

Handledning

Jag erbjuder klinisk handledning utifrån metoden ISTDP (Intensive Short term Dynamic Psychotherapy) metod som vilar på Psykodynamisk grund.

Handledningen innebär att vi arbetar med både ”här och nu” situationen. Detta gör genom direkta kliniska interventioner som kan hjälpa processen framåt, samt att vi ser på processen i sin helhet; -var är patienten i sin motivation – motstånd – psykopatologi – har patienten förstått var i processen som hen är i tillsammans med terapeuten samt hur kan vi få behandlingen till att rycka framåt och få så mycket effekt som möjligt.

Detta är en engagerande metod som utgör ett samarbete mellan handledaren och den som handleds för att hjälpa processen att få en förändring igång. I Handledning är patienten/ klienten i fokus och terapeutens får konkreta interventioner att arbeta med.

Handledningen är 60 min eller utifrån terapeutens/verksamhetens behov, typiskt 2 gångers månaden med en period som löper över en termin om inte annat avtalas. Handling med fler innebär 90 min, då minst två ska få möjligheter att lyfta sitt behov.