Hoppa till innehåll

ISTDP

Detta är en metod som utvecklats av den iransk-canadensiska psykiatrikern Habib Davanloo. ISTDP är baserad på psykoanalytisk teori samt det undermedvetna processer som ligger till grund för de flesta av klienters symptom och lidande. ISTDP integrerar fler huvudelement från andra terapeutiska riktningar så som gestaltterapi, kognitiv terapi, IPT och analytisk terapi, samt även en del meditativa inslag.

Det grundläggande inom metoden är undersökning av klientens tankar, beteende och fysiska/kroppsliga upplevelser. Vilket gör med en särskilt utvecklad avancerad teknik/interventioner i form av fokus på känslor samt upplevelser ”här och nu”.  På så sätt blir relationen/samarbetet mellan klient och terapeut aktivt.

Neurologisk forskning görs på metoden och har visat förändringar i hjärnans strukturer. Det finns ambitioner inom ISTDP att fortsätta och utveckla metoden i takt med ny neurologisk forskning och framöver integrera forskning och terapeutisk arbete.

Jag brukar beskriva det som att det är en förändring som sker inifrån och ut, genom att patienten blir mer och mer medveten om sina försvar och med den medvetenheten påbörjas ett förändringsarbete till exempel at patienten förstår hen undviker och kan bygga kapacitet för att möta dessa känslor.

Konstnär: Andreas Krook