Hoppa till innehåll

Remiss

På grund av överväldigande efterfrågan på terapi på remiss och därmed långa köer, har jag tagit det tuffa beslutet att, efter att man tackat nej till två erbjudna uppstartstider, förlorar man sin plats i kön. Min förhoppning är att på så sätt ska turen komma till de som har störst behov och prioriterar sin terapi.

Jag vill också informera om att jag enkom har tider mellan kl.0900-15.00, har man behov av andra tider bör man söka sig till dem som har möjlighet att erbjuda andra tider samt att jag är i undervisning och utbildar vilket innebär att jag inte alltid kan erbjuda regelbunden tid.

Remiss innebär att du får terapi på vård valet från region Skåne, vilket betyder att du får 25 samtal i allt och att dessa ingår i högkostnadskortet. Det vill säga 200 kr betalar du fram till 1150kr. Detta är en väldigt generös behandling då terapi kostar 1000kr för 60minuter för dem som kommer privat. Men med skillnaden att remissen innebär att man har vissa premisser som är obligatoriska.

-Kommer man via remiss från vårdcentral gäller reglerna som inom region Skåne, avbokning inom 24 timmar debiteras 400 kr oavsett orsaken till varför man inte kunde komma eller var tvungen att avboka. När betalningen är gjord kan jag på nytt boka nästa samtal det vill säga att samtal som redan är inbokade pausas i väntan på att betalningen.

Premisser för att går i terapi på remiss:

Samtalen varar alltid i 45 minuters, så planera din tid väl.
Första samtalet innebär utfyllnad av dokument då remissen kräver information till Region Skåne.
Remissen innebär som sagt 25 samtal i allt, var av ett inskrivningssamtal och ett utskrivningssamtal samt uppföljning 3 månader senare, dessa är obligatoriska på så sätt att dom är viktiga att genomföra eftersom dom är en del i remissförfarandet.
Vill du avbryta behandlingen tidigare är det väldigt viktigt att du bokar in ett utskrivningssamtal och senare det uppföljande samtalet 3 månader senare.
Fram till det sjätte samtalet är remissen fortfarande ”öppen”, det betyder att om du upptäcker att du inte vill fortsätta din behandling hos mig så kan du avsluta och ta remissen till ett annat ställe. Efter sjunde samtalet/sessionen är remissen knuten till mig.